-- BELÉPÉS

 OLDALTÉRKÉP - KEZDŐOLDAL - ARCKÉPCSARNOKKÖZTÉRI ALKOTÁSOK -  -  ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEK - MÚZEUMOK KIÁLLÍTÓHELYEK  TERMÉSZETI ÉRTÉKEK  -  UTCÁK TEREK -    KÖNYVESPOLCRA - IMPRESSZUMVENDÉGKÖNYV 
 


LEXIKON
 
A, Á - B - C - CS - D -E, É - F - G - GY - H -I, Í - J - K - L - LY - M - N NY - O, Ó - Ö, Ő -P - Q - R - S - SZ - T -TY - U, Ú - Ü, Ű - V - W - X - Y - Z - ZS

TEMATIKUS OLDALAK


ÚJ KÉPGALÉRIÁK AZ OLDALON

Dosztál Veronika kiállítása
2018-01-12.

Szentesi ecestforgatók
2018-01-06. kiállításmegnyitó


 

Szűcs Árpád festőművész emlékkiállítása
2018-01-04. kiállításmegnyitó

Újévi tüzijáték
2018-01-01.


 

A képre kattintva a galéria elérhető


Már 667 kincs az oldalon

Legújabb feltöltések


Komor Marcell (1868-1944)

Komor Marcell-mellszobor
Veréb Imre (1936-1982)
Veréb Imre-emléktábla
Tóth József-emléktábla
Petőfi S. Ált. Isk.-emléktábla
Barta János-emléktábla

Nagyajtósi István (1908-1989)

Velünk élő örökség
A Szentesi TV Állomás
Szentes kincsei
Bese László
Mozgóképek Szentesen
Aki iszik belőle, váljon egészségére
A szentesi díszkút története
A művelődés szentesi otthonai
Veszett Nagy Sándor nyomában
Szentesi szó-képek
Megszakadt életút
A Vasúttörténeti Alapítvány gépészeti gyűjteménye Szentesen
Elestek a dicsőség mezején
Szentesi disznótoros könyv
40 éves a Galéria
Szentes halmai
Szentes rejtett kincsei
Szentesi életrajzi évfordulók 1988
Szentesi életrajzi évfordulók 1987
Szentes és a repülés
Megszentelt határ
Szentesi fazekaskönyv
A Lajtha László zeneiskola fél évszázada
Petrák - krónika
Amire emlékszem
Húsz év könyv
Kiss Bálint református lelkipásztior élete és munkássága
Harruckern János György-mellszobor
Szentesi anekdoták
CSMHE évkönyve 2011-2012
A vekeri halastó madárvilága
Pirity Mátyás-emléktábla
Pirity Mátyás (1911-2003)
Sportuszoda alapkő-emléktábla
Dr. Rébeli Szabó József-emléktábla
Emlékfa - 2011
Kopjafa
1956-os emlékoszlop
Szóváltás a barázda végén
Büszkeségpont
Gyónás
Kruplicukor
Fegyveres életfa (1983)
Kopjafa (2016)
Emlékfa - 1980
Ivókút-2012
Emlékfa - 2015
MÁV motorgarázs emléktábla
Emlékfa - 2004
Egyenruhák - kiállítás képgaléria
Tavasz a természetben - képgaléria
Makett kiállítás
Műszakiak Napja - képgaléria
Arcképek Szentesről - képgaléria
XIII. Műszakiak Napja - képgaléria
Látogatás az Árpád Agrár Zrt. Szentlászlói telepén
Barangolás Szentes kincsei között - előadás képgaléria
Mátkaság, esküvő, lakodalom - néprajzi előadás képgaléria

"Rejtelmek, ha zengenek..." kiállításmegnyitó képgaléria
A szentesi városháza építéstörténete - könyvbemutató képgaléria
A szentesi városháza építéstörténet - könyv
Nagy Imre festő festményei
Hírversek 001
Tokácsli Lajos festőművész képei
Tokácsli Lajos centenáriumi emlékalbum
Síma Ferenc (1912-?)
Min nevettek őseink...
Szentháromság-szobor építése
Szentháromság szobor
Kálvária szoborcsoport
Könyvespolcra - Nézzétek az álmot játszom
Tóth József emléktábla
Rébeli-Szabó József (1932-2011)
Könyvespolcra - A Lakos-gyilkosság
A Szentesi Vasutas Sportegyesület alapítói
A szentesi vízilabdasport legendás szervezői
Lakos József-dombormű
Szentes irodalmi emlékei
XII. Piusz pápa mellszobor
Koszta József emléktábla
Azt írta az Újság - 008
Azt írta az újság - 007
Azt írta az újság - 006
Farkas Antal domborműves emléktábla

 


TUDTA?

Könyvespolcra

KÖNYVESPOLCRA

 

 

számláló
Indulás: 2011-12-28
 

időjárás

 
A,Á lexikon
A,Á lexikon : Az aradi ezüstkoszorú (Szerző: Derzsi Kovács Jenő)

Az aradi ezüstkoszorú (Szerző: Derzsi Kovács Jenő)


Megsárgult régi fénykép van a kezemben. Szakállas, bajuszos férfiak csoportja, bár fiatalok mindannyian. Ünneplő ruhába öltöztek, az akkori divat szerint testhez álló atilla zsinóros sujtásokkal, ezüstgombos lajbi, bokorra kötött nyakkendő, csizma a ruházatuk. „ A Szentesi Dalegylet", mondja a kép felírása.

Igen ők azok, a Szentesi Dalegylet, amely 1867-ben nagy dicsőséget szerzett Szentes városának, mert az aradi országos „Dalár " ünnepélyen első díjat nyert.

 
Szentes még akkoriban közlekedési utaktól távoleső, poros, sáros, kultúrában is elmaradott város volt. Amikor a zeneművészet a külföldi országokban már Bach, Händel, Mozart, Beethoven, Liszt magasságáig emelkedett, nálunk cigánybandák húzták a sírvavigadót, a nép igényeit a citera, duda, tekerő, elégítette ki, a zongoratanulók kis csoportja pedig a „Szűz imája" futamaival érte el a zenetudás legmagasabb fokát Czapek Vencel cseh zongoratanító irányításával.

A 60-as években azonban megváltozott a helyzet.

1860-ban történt, hogy a szentesi református egyház Joó Károlyt választotta meg kántorának. Az alig húszéves fiatalember látta új hazájának zenei elmaradottságát és hamarosan munkához látott. Mindjárt egy év múlva megalakítja a Szentesi Dalegyletet, mely az ő lelkes, szakavatott vezetésével sokáig egyetlen komoly tényezője, serkentője, ébresztője lett a város zenei, sőt társadalmi életének is. Megválasztották Kiss Zsigmond ügyvédet elnöküknek, Zolnay Károly gimnáziumi tanárt jegyzőnek, a régi képen ott látjuk az énekkar tagjait Joó Károly karnaggyal élükön. Ott van Pócsi Balogh Mihály ármentesítő társulati hivatalnok. Bányai József kereskedő, Huszthy Mihály segédlelkész, Gulyás Pap László, Kiss Bálint tanító, Temesváry Antal járásbíró, Torday József tanító, Czapek Vencel zenetanító, Praznovszky Mihály hivatalnok és Szabó Lajos tanító.

Az énekkar nagy lelkesedéssel fogott munkához. És a siker nem is váratott sokáig magára. 1866-ban történt, hogy az Aradi Dalegylet felhívást tett közzé, melyben országos dalos ünnepség rendezését jelentette be.

A szentesi dalosok nagy örömmel fogtak hozzá a nagy erőpróbára való készülődéshez. A dalos ünnepséget azonban az országos aszály és a kolera járvány miatt a következő évre kellett halasztani. így történt, hogy 1867. augusztusában indult útnak kitűnően felkészülve a kis csapat. Hosszú volt és fárasztó az utazás Aradig, tikkasztó melegben, poros utakon, a három kocsin, hiszen akkor még nem volt vasút.
 
Tudták jól mindannyian, hogy merész a vállalkozás. A 60-as években már szép számmal voltak énekkarok az egész országban. Azt lehet mondani, hogy ez az évtized volt a férfikarok ideje. 1854-ben alakult a Pest-Budai Dalárda, és példáját jóformán minden jelentékenyebb városban követték. Az Aradra sereglett sok jóhírű, kitűnően képzett dalárdával kellett összemérni a szentesieknek a tudásukat. A szorgalmas készülődés, a férfiúi lelkesedés, jó vezetés meghozta a fényes sikert. A kötelező, nehéz, kíséret nélküli „acapella" kórus kitűnő előadásáért a bíráló bizottság egyhangúlag a szentesieknek ítélte oda az első díjat, egy szép ezüst koszorút. Az aradiak lelkesedéssel ünnepelték a dalárdát, amely Egressy Béni, Simonffy Kálmán, Allaga Géza dalainak, néhány népdalnak és a Klapka Indulónak tökéletes előadásával még fokozta a sikert.

Nagy volt az öröm itthon is, nem csoda, hiszen országos sikert ért el a dalárda. Nagy hatással volt a győzelem a város ébredező zenei életére, hanem a kulturális és társadalmi megmozdulásaira is. A dalárda hamarosan 40 tagúra növekedett, csiszolódott, színesedett. Részt vett országos dalos ünnepségeken, Miskolcon 1884-ben ezüst érmet kapott, két évre rá a Pécsen tartott országos versenyen Hubay Jenő és Gaál Ferenc versenydarabjainak kitűnő előadását szintén ezüstéremmel jutalmazták.

De nem volt kisebb az eredmény, amit itthon értek el. Hangversenyeket rendeznek, előadásokon, mulatságokon működnek közre, március 15. megüneplésénél övék a műsor művészi része, a megyeház, gimnázium épületeinek felavatását énekkari számokkal ők látják el. Évtizedeken át nem volt a városnak olyan ünnepi eseménye, amelyben a dalárda ne kapott volna jelentékeny szerepet. Később zenekarral is kiegészítették a Dalegyletet és ezáltal még színesebb, változatosabb lett a munka. Karnagyunk, Joó Károly évtizedeken át vezényelt, irányított, nevelte a fiatal nemzedéket. Kitűnő zongorista volt, messzeföldön ismert orgonista és orgona szakértő, szépen gordonkázott, ízig-vérig zenész ember volt. Foglalkozott zeneszerzéssel is, hangulatos szép szerzeményei több füzetben hagyták el a sajtót és néhány dala elterjedt az egész országban.
 
De az évek, évtizedek elszállottak lassanként az énekesek, zenészek és a karnagy feje felett is. A  egyesület újabb, fiatal tagjaiban már nem volt meg az a lelkesedés, szorgalom, összetartás, amely a régieket sikerre vezette. így történt, hogy a Dalegylet — sok, sok siker után — lassanként elvértelenedett és utoljára is feloszlott. Joó Károly kedvetlenül letette a karnagyi pálcát és visszavonult a nyilvánosságtól.

Hol vannak már a Szentesi Dalegylet tagjai , akik annyi lelkesedéssel, férfiúi akaraterővel, szorgalommal szolgálták nemcsak egyesületük céljait, hanem évtizedeken át serkentői, fenntartói voltak a város társadalmi és kulturális életének. Régen porladoznak már. De illik, hogy az unokák, utódok sok év távlatából se feledkezzenek meg róluk és példát vegyenek az ő lelkes, önzetlen munkájukról.

Szerkesztői megjegyzés.
Joó Károly református kántor, az első szentesi dal- és zeneegylet alapító karnagyára emlékére 2004. november 28-án  a Kiss Bálint u. 4. sz. házon, egykori lakóhelyén emléktáblát avattak.


Felhasznált források

Irodalom:
Derzsi Kovács Jenő - Az aradi ezüstkoszorú (Szentesi Élet 1969. január)

 

 

 

 


Megjelent a The Sims 4 legújabb kiegészítõje, a Laundry Stuff Pack. Vajon megéri megvenni? Derítsd ki Te magad!    *****    Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene -Katt    *****    Lépj be a lovak csodálatos világába! Nevelj te is nálunk! KATT KATT KATT KATT    *****    Nem lehet saját lovad? Nevelj virtuálisan ITT! Nevelj, versenyezz, licitálj szebbnél szebb lovakra!    *****    -Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Naptár,Design!-    *****    The Resident - A kórházi drámasorozat január 21-én indul Matt Czuchry és Emily VanCamp fõszereplésével! Nézzetek be!    *****    Mindenféle kérdésedre õszinte választ kaphatsz a valódi Kérdõasztrológia segítségével.    *****    Részletes személyiség és sors analízis / születési horoszkóp / ajándék 3 év elõrejelzéssel. Most érdemes ide látogatni!!    *****    Ha diplomás asztrológust keresel, aki BECSÜLET KASSZÁS alapon ad tanácsot és INGYEN OKTAT, akkor keress bizalommal!    *****    A BIOTÉRKÉP AZ IGAZI KARMA! MEGMUTATJA PONTOSAN,MILYEN FELADATTAL SZÜLETTÉL.EGY PRÓBÁT MEGÉR. SOK SEGÍTSÉG MINDEN NAP!!!    *****    Megnyitott a madárvendéglõ! Gyertek vendégségbe ti is Mályvához és Pipitérhez! Irány a Mesetár!    *****    Megnyitottam cikkes, véleményes blogomat! Sok-sok érdekes bejegyzéssel várlak naponta, ne hagyd ki! - Alice    *****    Sztárokról és idolokról írok,ajánlókat hozok,tippeket és tageket osztok meg veletek!Nézz be egy blogkóros lány oldalára!    *****    Az igazi karma a horoszkópodban a Felszálló holdcsomópont,a Chiron,a Lilith (Fekete Hold),Rendeld meg most!Várlak, katt!    *****    családi adókedvezmény 2018 nyomtatvány letöltés, feltételek tudnivalók    *****    Rendelj születési horoszkópot és 3 év elõrejelzés ajándékba a tiéd. Ne feledd a horoszkóp a lélek tükre,bele kell nézni!    *****    családi pótlék utalás 2018 - csp utalás - utalás idõpontja 2018 - családi pótlék kifizetések !    *****    Ismerd meg az Olicity párost! Minden a Zöld Íjász címû sikersorozat imádott szerelmespárjáról! Mindennap friss!    *****    SZEREPJÁTÉK! Ha aktív oldalon szeretnél játszani, nézz be és légy része egy egyedi történetnek! Csatlakozz!    *****    Karácsonyi képekkel vár a Mesetár! Kukkants be a két nyuszihoz és Miska macskához! Boldog ünnepeket kíván: Nyuszi Mama