-- BELÉPÉS

 OLDALTÉRKÉP - KEZDŐOLDAL - ARCKÉPCSARNOKKÖZTÉRI ALKOTÁSOK -  -  ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEK - MÚZEUMOK KIÁLLÍTÓHELYEK  TERMÉSZETI ÉRTÉKEK  -  UTCÁK TEREK -    KÖNYVESPOLCRA - IMPRESSZUMVENDÉGKÖNYV 
 


LEXIKON
 
A, Á - B - C - CS - D -E, É - F - G - GY - H -I, Í - J - K - L - LY - M - N NY - O, Ó - Ö, Ő -P - Q - R - S - SZ - T -TY - U, Ú - Ü, Ű - V - W - X - Y - Z - ZS

TEMATIKUS OLDALAK


ÚJ KÉPGALÉRIÁK AZ OLDALON

Dosztál Veronika kiállítása
2018-01-12.

Szentesi ecestforgatók
2018-01-06. kiállításmegnyitó


 

Szűcs Árpád festőművész emlékkiállítása
2018-01-04. kiállításmegnyitó

Újévi tüzijáték
2018-01-01.


 

A képre kattintva a galéria elérhető


Már 667 kincs az oldalon

Legújabb feltöltések


Komor Marcell (1868-1944)

Komor Marcell-mellszobor
Veréb Imre (1936-1982)
Veréb Imre-emléktábla
Tóth József-emléktábla
Petőfi S. Ált. Isk.-emléktábla
Barta János-emléktábla

Nagyajtósi István (1908-1989)

Velünk élő örökség
A Szentesi TV Állomás
Szentes kincsei
Bese László
Mozgóképek Szentesen
Aki iszik belőle, váljon egészségére
A szentesi díszkút története
A művelődés szentesi otthonai
Veszett Nagy Sándor nyomában
Szentesi szó-képek
Megszakadt életút
A Vasúttörténeti Alapítvány gépészeti gyűjteménye Szentesen
Elestek a dicsőség mezején
Szentesi disznótoros könyv
40 éves a Galéria
Szentes halmai
Szentes rejtett kincsei
Szentesi életrajzi évfordulók 1988
Szentesi életrajzi évfordulók 1987
Szentes és a repülés
Megszentelt határ
Szentesi fazekaskönyv
A Lajtha László zeneiskola fél évszázada
Petrák - krónika
Amire emlékszem
Húsz év könyv
Kiss Bálint református lelkipásztior élete és munkássága
Harruckern János György-mellszobor
Szentesi anekdoták
CSMHE évkönyve 2011-2012
A vekeri halastó madárvilága
Pirity Mátyás-emléktábla
Pirity Mátyás (1911-2003)
Sportuszoda alapkő-emléktábla
Dr. Rébeli Szabó József-emléktábla
Emlékfa - 2011
Kopjafa
1956-os emlékoszlop
Szóváltás a barázda végén
Büszkeségpont
Gyónás
Kruplicukor
Fegyveres életfa (1983)
Kopjafa (2016)
Emlékfa - 1980
Ivókút-2012
Emlékfa - 2015
MÁV motorgarázs emléktábla
Emlékfa - 2004
Egyenruhák - kiállítás képgaléria
Tavasz a természetben - képgaléria
Makett kiállítás
Műszakiak Napja - képgaléria
Arcképek Szentesről - képgaléria
XIII. Műszakiak Napja - képgaléria
Látogatás az Árpád Agrár Zrt. Szentlászlói telepén
Barangolás Szentes kincsei között - előadás képgaléria
Mátkaság, esküvő, lakodalom - néprajzi előadás képgaléria

"Rejtelmek, ha zengenek..." kiállításmegnyitó képgaléria
A szentesi városháza építéstörténete - könyvbemutató képgaléria
A szentesi városháza építéstörténet - könyv
Nagy Imre festő festményei
Hírversek 001
Tokácsli Lajos festőművész képei
Tokácsli Lajos centenáriumi emlékalbum
Síma Ferenc (1912-?)
Min nevettek őseink...
Szentháromság-szobor építése
Szentháromság szobor
Kálvária szoborcsoport
Könyvespolcra - Nézzétek az álmot játszom
Tóth József emléktábla
Rébeli-Szabó József (1932-2011)
Könyvespolcra - A Lakos-gyilkosság
A Szentesi Vasutas Sportegyesület alapítói
A szentesi vízilabdasport legendás szervezői
Lakos József-dombormű
Szentes irodalmi emlékei
XII. Piusz pápa mellszobor
Koszta József emléktábla
Azt írta az Újság - 008
Azt írta az újság - 007
Azt írta az újság - 006
Farkas Antal domborműves emléktábla

 


TUDTA?

Könyvespolcra

KÖNYVESPOLCRA

 

 

számláló
Indulás: 2011-12-28
 

időjárás

 
A,Á lexikon
A,Á lexikon : A szentesi zöldségtermesztés története - 04 rész

A szentesi zöldségtermesztés története - 04 rész


1. A zöldségtermesztés kezdeti idöszaka 1874-ig   

2. Az öntözéses zöldségtermesztés kifejlődése 1875—1917.

3. A zöldségtermesztés kifejlődésének kora 1918—1944.   

4. A szentesi zöldségtermesztés legújabbkori története 1945-től A Kertészeti Kutató Állomás megalakulásáig


1945 után kialakult nagy zöldségkereslet és a más kedvező változások a termesztésre ösztökélően hatottak. Új termesztési formák valósultak meg, de nagy üzemszerkezeti átalakulás is történt. Hamarosan létrejöttek a szocialista nagyüzemi típusok. Ez az időszak új utakat kereső, átalakulásra törekvő, vajúdó időszak volt. Majd 1954-ben megalakult a Szentesi Kutató Állomás.

A SZENTESI ZÖLDSÉGTERMESZTÉS LEGÚJABBKORI TÖRTÉNETE 1945-TŐL
A KERTÉSZETI KUTATÓ ÁLLOMÁS MEGALAKILÁSÁIG

A harmadik nagy verseny, a vándorkertészkedés

Új reformok valósultak meg, melyek átalakítólag hatottak a táj konzervatív, de mégis progresszív kertésztársadalmára, annak arculatára, hagyományos társadalmi és üzemi szerkezetére, termesztésmódjára. 1950-ben megkezdődött a szerződéses „termeltetés", amely már termesztési, értékesítési biztonságot adott. Megindult a pétisó-és más műtrágyagyártás, valamint ezek intenzív használata. A kertészeti ráma és melegágyüveg, továbbá más melegágyi segédanyagok gyártása is elkezdődött. Az üzemi konyhák és a konzervipar már nagymennyiségű zöldséget igényelt.

A zöldségexport megindulásával pedig 1950-ben megkezdődött a harmadik nagy verseny. A koraiság újból elsődleges szükségletté és céllá vált. A termesztéstechnika mindjobban a koraiság irányába fejlődött. A kertészek „csőkutakat" létesítettek s ezzel lehetővé vált, hogy „meleg" területre húzódjanak. Megkezdődött a vándorkertészkedés időszaka. Enyhelyes házikertekben, a belterületen létesített melegágyakban most már mind korábban vetnek. Nagyüzemben pedig pihentetéses vetésforgót állítanak be a monokultúrás termesztésmód helyett. Megkezdődött a gépesítés is.

Tapasztalat híján azonban a nagyüzemi gazdálkozásra való átalakulás nehézséggel küzködött. A széttagoltság tovább növekedett, s ez 1959-ben elérte csúcsát. Ekkor 1403 kh kertterületen 700 ker tész között oszlik meg a kertészkedés és 705 zöldségeskert van a tájban. Egy kertre tehát mindössze 1,9 kh esik. A változás oka a vándorlásban is keresendő. A kiskertészek a koraiságra való törek vés miatt igyekeztek a „meleg" talajokat felkeresni Ezek azonban a tájban változatosan, szétszórva voltak találhatók. A szocialista szektorok részaránya még 1959-ben 13,5 %, tehát túlsúlyban még az egyéni termesztők vannak. Érthető tehát a termesztés vajúdása ebben az időszakban. A nagyüzemek nem tudták eléggé kihasználni előnyeiket s lényegében a termesztés színvonalában a nagyüzemi kertészetek is csak vegyes, kisüzemi kertészetek voltak.

A Kertészeti Kutató Állomás megalakulása

Érthető, hogy gyors átalakulásra volt szükség és ez az átalakulás nehéz úton haladt az exporttermesztés   kialakulása   időszakáig. A fokozottabb minőségi, gazdaságossági követelmények igénye miatt a termesztés fejlődése a tájban megszakadt. A régi hagyományos termesztési mód már elavult, nem bírta az igényeket kielégíteni az új nagyüzemi termesztés sem, az export a primőrtermesztés fejlettebb fokát kívánta. Új fajták, új agrotechnika, új módszerek kellettek. Egyszóval, most már égetően szükséges a tudományos kutató munka, hogy a fejlődést segítse.

A szentesi zöldségtermesztő táj fejlődésében új határkő a kertészeti Kutató Állomás megalapítása, sok fáradozás és kitartó küzdelem után végre 1954-ben sikerült ez a   kívánság   teljesedése is. A küzdelmes szentesi táj volt ismét a bölcsője az itteni első kertészeti tudományos munkának.

A feladat szép és ígéretes volt. Sürgős cél volt a táj termesztési kincseinek megmentése, a hagyományok helyes ápolása, a meglevő adottságainak feltárása, új exportképes fajták előállítása, új, koraiságot fokozó termesztési módok kidolgozása. Ezenkívül kívá¬natos volt a tájat a nagyüzemi gazdálkodásra való átalakulás nehéz¬ségein átsegíteni. Legfőbb cél volt még a szentesi táj korai zöldségtermesztését exportbázissá kifejleszteni.

A megvalósítás azonban annál küzdelmesebb volt. A Kutató Állomás munkája nagyon szerényen és szegényesen kezdődött, mert megfelelő felszerelés, berendezés és anyagiak híjával volt.

A Kertészeti Kutató Állomás munkája

A Kertészeti Kutató Állomás elsősorban feltárta a város és a táj adottságait, felkutatta múltját s termesztési mutatókkal, tervezetek- kel, tanáccsal segítette a kertészeteket. Az Állomás elkészítette Szentes város öntözéses tervét, amely ma is irányelvként szolgál (Szalva 1961). Kitanított és levizsgáztatott kertészeket, szakmunkásokat. Kertész-szakkört alapított, kiállításokat, előadásokat, tapasztalatcseréket szervezett. Több vezetőkertészt biztosított a közös gazdaságoknak. Előljárt a korai gócok felkutatásában, az öntözéses gazdálkodás kiterjesztésében, az energia bázisok, pl. a geometrikus energia kertészeti felhasználása szorgalmazásában.

Az Állomás több agrotechnikai vonatkozású kutatási eredménnyel is segítette a táj kertészetét. Elterjesztette a paprika inalajozási eljárását, a vasgálicos palántanevelést, a gyorspalántanevelés módjait. A kapálás nélküli korai karalábé termesztés módszerét kidolgozta és a gyakorlatba átvitte. Bevezette és megismertette a ritkavetéses palántanevelő eljárást. Kimunkálta a tápkockás ültetésmódot, meghatározta a korai kiültetés helyes időpontját és több más koraiságot segítő módszert adott a gyakorlatnak. Az Állomás nemesítő munkája eredményeként előállított több zöldségfajtát és fajtajelöltet, a korai termesztés és az export céljaira.


Az oldalon felhasznált források:

Irodalom:
Dr. Szalva Péter: Szentes és vidéke zöldségtermesztésének kifejlődése, jelenlegi helyzete és jövője (Szentes, 1969.)

Kép:
Szentesi kertészek - forrás: Lantos Imre
Bolgár rendszerű kertészeti telep - forrás: internet
Szalva Péter - keresztezés karalábéval 

 


 

 

 

 

 

 


Megjelent a The Sims 4 legújabb kiegészítõje, a Laundry Stuff Pack. Vajon megéri megvenni? Derítsd ki Te magad!    *****    Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene -Katt    *****    Lépj be a lovak csodálatos világába! Nevelj te is nálunk! KATT KATT KATT KATT    *****    Nem lehet saját lovad? Nevelj virtuálisan ITT! Nevelj, versenyezz, licitálj szebbnél szebb lovakra!    *****    -Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Naptár,Design!-    *****    The Resident - A kórházi drámasorozat január 21-én indul Matt Czuchry és Emily VanCamp fõszereplésével! Nézzetek be!    *****    Mindenféle kérdésedre õszinte választ kaphatsz a valódi Kérdõasztrológia segítségével.    *****    Részletes személyiség és sors analízis / születési horoszkóp / ajándék 3 év elõrejelzéssel. Most érdemes ide látogatni!!    *****    Ha diplomás asztrológust keresel, aki BECSÜLET KASSZÁS alapon ad tanácsot és INGYEN OKTAT, akkor keress bizalommal!    *****    A BIOTÉRKÉP AZ IGAZI KARMA! MEGMUTATJA PONTOSAN,MILYEN FELADATTAL SZÜLETTÉL.EGY PRÓBÁT MEGÉR. SOK SEGÍTSÉG MINDEN NAP!!!    *****    Megnyitott a madárvendéglõ! Gyertek vendégségbe ti is Mályvához és Pipitérhez! Irány a Mesetár!    *****    Megnyitottam cikkes, véleményes blogomat! Sok-sok érdekes bejegyzéssel várlak naponta, ne hagyd ki! - Alice    *****    Sztárokról és idolokról írok,ajánlókat hozok,tippeket és tageket osztok meg veletek!Nézz be egy blogkóros lány oldalára!    *****    Az igazi karma a horoszkópodban a Felszálló holdcsomópont,a Chiron,a Lilith (Fekete Hold),Rendeld meg most!Várlak, katt!    *****    családi adókedvezmény 2018 nyomtatvány letöltés, feltételek tudnivalók    *****    Rendelj születési horoszkópot és 3 év elõrejelzés ajándékba a tiéd. Ne feledd a horoszkóp a lélek tükre,bele kell nézni!    *****    családi pótlék utalás 2018 - csp utalás - utalás idõpontja 2018 - családi pótlék kifizetések !    *****    Ismerd meg az Olicity párost! Minden a Zöld Íjász címû sikersorozat imádott szerelmespárjáról! Mindennap friss!    *****    SZEREPJÁTÉK! Ha aktív oldalon szeretnél játszani, nézz be és légy része egy egyedi történetnek! Csatlakozz!    *****    Karácsonyi képekkel vár a Mesetár! Kukkants be a két nyuszihoz és Miska macskához! Boldog ünnepeket kíván: Nyuszi Mama