-- BELÉPÉS

 OLDALTÉRKÉP - KEZDŐOLDAL - ARCKÉPCSARNOKKÖZTÉRI ALKOTÁSOK -  -  ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEK - MÚZEUMOK KIÁLLÍTÓHELYEK  TERMÉSZETI ÉRTÉKEK  -  UTCÁK TEREK -    KÖNYVESPOLCRA - IMPRESSZUMVENDÉGKÖNYV 
 


LEXIKON
 
A, Á - B - C - CS - D -E, É - F - G - GY - H -I, Í - J - K - L - LY - M - N NY - O, Ó - Ö, Ő -P - Q - R - S - SZ - T -TY - U, Ú - Ü, Ű - V - W - X - Y - Z - ZS

TEMATIKUS OLDALAK


ÚJ KÉPGALÉRIÁK AZ OLDALON

Dosztál Veronika kiállítása
2018-01-12.

Szentesi ecestforgatók
2018-01-06. kiállításmegnyitó


 

Szűcs Árpád festőművész emlékkiállítása
2018-01-04. kiállításmegnyitó

Újévi tüzijáték
2018-01-01.


 

A képre kattintva a galéria elérhető


Már 667 kincs az oldalon

Legújabb feltöltések


Komor Marcell (1868-1944)

Komor Marcell-mellszobor
Veréb Imre (1936-1982)
Veréb Imre-emléktábla
Tóth József-emléktábla
Petőfi S. Ált. Isk.-emléktábla
Barta János-emléktábla

Nagyajtósi István (1908-1989)

Velünk élő örökség
A Szentesi TV Állomás
Szentes kincsei
Bese László
Mozgóképek Szentesen
Aki iszik belőle, váljon egészségére
A szentesi díszkút története
A művelődés szentesi otthonai
Veszett Nagy Sándor nyomában
Szentesi szó-képek
Megszakadt életút
A Vasúttörténeti Alapítvány gépészeti gyűjteménye Szentesen
Elestek a dicsőség mezején
Szentesi disznótoros könyv
40 éves a Galéria
Szentes halmai
Szentes rejtett kincsei
Szentesi életrajzi évfordulók 1988
Szentesi életrajzi évfordulók 1987
Szentes és a repülés
Megszentelt határ
Szentesi fazekaskönyv
A Lajtha László zeneiskola fél évszázada
Petrák - krónika
Amire emlékszem
Húsz év könyv
Kiss Bálint református lelkipásztior élete és munkássága
Harruckern János György-mellszobor
Szentesi anekdoták
CSMHE évkönyve 2011-2012
A vekeri halastó madárvilága
Pirity Mátyás-emléktábla
Pirity Mátyás (1911-2003)
Sportuszoda alapkő-emléktábla
Dr. Rébeli Szabó József-emléktábla
Emlékfa - 2011
Kopjafa
1956-os emlékoszlop
Szóváltás a barázda végén
Büszkeségpont
Gyónás
Kruplicukor
Fegyveres életfa (1983)
Kopjafa (2016)
Emlékfa - 1980
Ivókút-2012
Emlékfa - 2015
MÁV motorgarázs emléktábla
Emlékfa - 2004
Egyenruhák - kiállítás képgaléria
Tavasz a természetben - képgaléria
Makett kiállítás
Műszakiak Napja - képgaléria
Arcképek Szentesről - képgaléria
XIII. Műszakiak Napja - képgaléria
Látogatás az Árpád Agrár Zrt. Szentlászlói telepén
Barangolás Szentes kincsei között - előadás képgaléria
Mátkaság, esküvő, lakodalom - néprajzi előadás képgaléria

"Rejtelmek, ha zengenek..." kiállításmegnyitó képgaléria
A szentesi városháza építéstörténete - könyvbemutató képgaléria
A szentesi városháza építéstörténet - könyv
Nagy Imre festő festményei
Hírversek 001
Tokácsli Lajos festőművész képei
Tokácsli Lajos centenáriumi emlékalbum
Síma Ferenc (1912-?)
Min nevettek őseink...
Szentháromság-szobor építése
Szentháromság szobor
Kálvária szoborcsoport
Könyvespolcra - Nézzétek az álmot játszom
Tóth József emléktábla
Rébeli-Szabó József (1932-2011)
Könyvespolcra - A Lakos-gyilkosság
A Szentesi Vasutas Sportegyesület alapítói
A szentesi vízilabdasport legendás szervezői
Lakos József-dombormű
Szentes irodalmi emlékei
XII. Piusz pápa mellszobor
Koszta József emléktábla
Azt írta az Újság - 008
Azt írta az újság - 007
Azt írta az újság - 006
Farkas Antal domborműves emléktábla

 


TUDTA?

Könyvespolcra

KÖNYVESPOLCRA

 

 

számláló
Indulás: 2011-12-28
 

időjárás

 
A,Á lexikon
A,Á lexikon : Az első Kossuth szobor felállítása

Az első Kossuth szobor felállítása


Közismert, hogy Kossuth Lajos teljhatalmú országos népfölkelési biztosként járt először Szentesen, az alföldi toborzó körútja során. 1848. október elsején délután érkezett városunkba, s a főtéren lelkesítő beszédet intézett a szentesi néphez. A város népgyűlési jegyzőkönyvének bejegyzése szerint: "A minden felől hallatszott éljen felkiáltások között Kossuth Lajos országos teljhatalmú biztos megköszönvén a szíves elfogadást, - számos lovas őrsereg elő kíséretében az utcákon hullámzó néptömeg közt városunk piacára beérkezett, - hol is a minden felől öszve tódult és tág piacunkon meg nem fért néptömeg között az esten felállított szószékre Kossuth Lajos országos biztos úr a szűnni nem akaró éljenzés közt fellépvén, minden lelkes honpolgárt megható lelkes beszédjei által városi közönségünket az általános népfelkelésre felhívta, - mely felhívásra városunk lelkes lakosai felhevülve általános és lelkes felkiáltások közt hazáért élni halni nyilvánítván magát, a felkelésre készségét többszöri felkiáltások közt ismételte." Kossuth az éjszakát Boros Sámuel főbíró házában, a volt jegyzői lakban (Hajdú Lajos u. 1.) töltötte. Másnap kinevezte a népfölkelők parancsnokait, és folytatta toborzó útját Szegváron, Mindszenten, Hódmezővásárhelyen és Szegeden.

A Kossuth személye iránti ragaszkodás ettől kezdve töretlen maradt a szentesiekben, - talán mondhatjuk, hogy napjainkig. Ennek számos megnyilvánulását ismerjük: a szentesiek az 1869. évi országgyűlési választáson közfelkiáltással Kossuth Lajost választották meg a város országgyűlési képviselőjévé; a város 48-as érzelmű polgárai 1870-ben az újonnan alakult Szentesi 48-as Népkör tiszteletbeli elnökévé választották, majd 1875-ben kísérletet tettek hazahívására; 1887-ben egyhangú lelkesedéssel Szentes díszpolgárává választották; 1892 szeptemberében - 90. születésnapja alkalmából - a városi képviselő-testület határozatot hozott életnagyságú képének megfestésére a közgyűlési terem számára; kimondta továbbá, hogy a város főterét, valamint a vasúthoz vezető főutcát Kossuth Lajosról nevezi el. Ugyanebből az alkalomból 1000 forintos tőkével Kossuth-alapítvány létesült a helybeli gimnazisták javára.

Kossuth 1894. március 20-án bekövetkezett halálának híre mély részvétet keltett. Turini ravatalánál Sima Ferenc országgyűlési képviselő helyezte el Szentes város koszorúját, a parlament megbízásából közreműködött Kossuth hamvainak hazaszállításában és az országos gyászünnepély megszervezésében. A városi közgyűlés részvéttáviratot küldött Kossuth fiainak, s intézkedett a kegyelet lerovásának méltó módjáról. Ekkor határozta el, hogy addig is, amíg a város Kossuth Lajosnak szobrot emelhet, egy díszes emlékkővel jelöli meg a főtérnek azt a helyét, ahol 1848-ban Kossuth a beszédét tartotta. [1]

A helyi sajtó 1894. május 23-án így írt az eseményről:
Csongrádmegye közgyűlése Sima Ferencz indítványára elhatározta, hogy Kossuth élet nagyságú arczképét lefesteti a közgyűlés terme számára, 500 frtot ad az országos szobor költségéhez s a megye hozzá fog járulni a Szentesen felállítandó Kossuth szobor költségéhez is; de e felett érdemileg akkor határoz, ha Szentes városának a szobor létesítése iránti szándéka hivatalosan jut a megye tudomására. Mikor a megye Sima idevonatkozó indítványát tárgyalta : Nóvák József inditványozta, hogy Kossuthéval egyideüleg festessék le Deák Ferencz, történelmünk e másik nagy alakjának arczképe is, mit a közgyűlés egvhangulag elfogadott. [2]

A gyűjtés nyomban megkezdődött, de a befolyt öszszeg egyelőre csak egy szerény méretű és kivitelű mellszobor beszerzését tette lehetővé. A Kis György és Gerenday Béla budapesti szobrászok műhelyében készült Kossuth-mellszobor leleplezésére 1898. március 15-én - a forradalom és szabadságharc 50 éves évfordulóján - került sor. A szobor talapzatán Kossuth Lajos neve alatt ez állt: "Eljöttem, hogy megkérdezzem a Magyar Nemzettől, meg akar-e hát halni rabszolga módra gyalázatosan, vagy élni akar szabadon és dicsőségben. E helyen mondta Szentes népének 1848. szeptember 26-án." A dátum ugyan téves, de a szándék nemes volt; örök emléket állítani a nagy hazafinak. [1]

A helyi sajtó 1898. március 18-án így írt az eseményről:
Kossuth Lajos leleplezendő mellszobra kőrül védő kordont húzatott az ünnepélyt rendező bízottság gondnogsága. Semmit sem ért. Az óriási emberáradat mint egy méltóságteljesen dagadó tenger tőrte össze a gyenge korlátokat, maga előtt tolva mint tiszta fehér habját városunk szép asssonyait és leányait. Így talpalatnyi hely nem maradt elfoglalatlanul az óriási téren. Tele voltak a házak ablakai, tetői, az épülő nagy vendéglő álványai és a térre torkolló utcái is. Egész tömeg magatartását általában méltóságteljes nyugalom jellemezte, az arcokon ünnepélyes maghatottság - szomorúság látszott.

Nyugodt, magasztos, szép volt az ünnepély lefolyása, as elmondott beszédeket vasárnapi lapunkban fogjuk közölni. Itt csak azt emlitjűk meg, hogy a polgármester megnyitó beszéde után a város országgyüllési képviselője Sima Ferencz egyszerű és szép magyar díszbe lépett a szószékre s feszült figyelem és érdeklődés között mondta el ünnepi beszédét, melynek mondása kőzban lehullott a lepel nagy Kossuth Lajosnak mellszobráról.
[3]

A Kossuth-kultusz továbbélését bizonyítja, hogy születésének 100 éves évfordulójáról - 1902. szeptember 19-én - fényes külsőségek között emlékeztek meg; néhány hónappal később pedig (1903. április 20-án) kimondták, hogy az ideiglenesnek szánt mellszobrot egy méltóbb emlékművel cserélik fel a város főterén. [1]


Az oldalon felhasznált források

Irodalom:
[1] Labádi Lajos: Az első kossuth szobor felállítása - http://www.szentesinfo.hu/szentesielet/2008/10_0314/09.htm
[2] Szentesi Lap 1894-05-23. 60. szám 2. oldal
[3] Szentesi Lap 1898-03-18. 33. szám 2. oldal

Kép:
© Lantos Imre - Kossuth Lajos mellszobra
Szoboravató 1898-ban - forrás: Szentesi Levéltár

 

 

 

 


Megjelent a The Sims 4 legújabb kiegészítõje, a Laundry Stuff Pack. Vajon megéri megvenni? Derítsd ki Te magad!    *****    Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene -Katt    *****    Lépj be a lovak csodálatos világába! Nevelj te is nálunk! KATT KATT KATT KATT    *****    Nem lehet saját lovad? Nevelj virtuálisan ITT! Nevelj, versenyezz, licitálj szebbnél szebb lovakra!    *****    -Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Naptár,Design!-    *****    The Resident - A kórházi drámasorozat január 21-én indul Matt Czuchry és Emily VanCamp fõszereplésével! Nézzetek be!    *****    Mindenféle kérdésedre õszinte választ kaphatsz a valódi Kérdõasztrológia segítségével.    *****    Részletes személyiség és sors analízis / születési horoszkóp / ajándék 3 év elõrejelzéssel. Most érdemes ide látogatni!!    *****    Ha diplomás asztrológust keresel, aki BECSÜLET KASSZÁS alapon ad tanácsot és INGYEN OKTAT, akkor keress bizalommal!    *****    A BIOTÉRKÉP AZ IGAZI KARMA! MEGMUTATJA PONTOSAN,MILYEN FELADATTAL SZÜLETTÉL.EGY PRÓBÁT MEGÉR. SOK SEGÍTSÉG MINDEN NAP!!!    *****    Megnyitott a madárvendéglõ! Gyertek vendégségbe ti is Mályvához és Pipitérhez! Irány a Mesetár!    *****    Megnyitottam cikkes, véleményes blogomat! Sok-sok érdekes bejegyzéssel várlak naponta, ne hagyd ki! - Alice    *****    Sztárokról és idolokról írok,ajánlókat hozok,tippeket és tageket osztok meg veletek!Nézz be egy blogkóros lány oldalára!    *****    Az igazi karma a horoszkópodban a Felszálló holdcsomópont,a Chiron,a Lilith (Fekete Hold),Rendeld meg most!Várlak, katt!    *****    családi adókedvezmény 2018 nyomtatvány letöltés, feltételek tudnivalók    *****    Rendelj születési horoszkópot és 3 év elõrejelzés ajándékba a tiéd. Ne feledd a horoszkóp a lélek tükre,bele kell nézni!    *****    családi pótlék utalás 2018 - csp utalás - utalás idõpontja 2018 - családi pótlék kifizetések !    *****    Ismerd meg az Olicity párost! Minden a Zöld Íjász címû sikersorozat imádott szerelmespárjáról! Mindennap friss!    *****    SZEREPJÁTÉK! Ha aktív oldalon szeretnél játszani, nézz be és légy része egy egyedi történetnek! Csatlakozz!    *****    Karácsonyi képekkel vár a Mesetár! Kukkants be a két nyuszihoz és Miska macskához! Boldog ünnepeket kíván: Nyuszi Mama