-- BELÉPÉS

 OLDALTÉRKÉP - KEZDŐOLDAL - ARCKÉPCSARNOKKÖZTÉRI ALKOTÁSOK -  -  ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEK - MÚZEUMOK KIÁLLÍTÓHELYEK  TERMÉSZETI ÉRTÉKEK  -  UTCÁK TEREK -    KÖNYVESPOLCRA - IMPRESSZUMVENDÉGKÖNYV 
 


LEXIKON
 
A, Á - B - C - CS - D -E, É - F - G - GY - H -I, Í - J - K - L - LY - M - N NY - O, Ó - Ö, Ő -P - Q - R - S - SZ - T -TY - U, Ú - Ü, Ű - V - W - X - Y - Z - ZS

TEMATIKUS OLDALAK


Már 666 kincs az oldalon

Legújabb feltöltések


Komor Marcell-mellszobor
Veréb Imre (1936-1982)
Veréb Imre-emléktábla
Tóth József-emléktábla
Petőfi S. Ált. Isk.-emléktábla
Barta János-emléktábla

Nagyajtósi István (1908-1989)

Velünk élő örökség
A Szentesi TV Állomás
Szentes kincsei
Bese László
Mozgóképek Szentesen
Aki iszik belőle, váljon egészségére
A szentesi díszkút története
A művelődés szentesi otthonai
Veszett Nagy Sándor nyomában
Szentesi szó-képek
Megszakadt életút
A Vasúttörténeti Alapítvány gépészeti gyűjteménye Szentesen
Elestek a dicsőség mezején
Szentesi disznótoros könyv
40 éves a Galéria
Szentes halmai
Szentes rejtett kincsei
Szentesi életrajzi évfordulók 1988
Szentesi életrajzi évfordulók 1987
Szentes és a repülés
Megszentelt határ
Szentesi fazekaskönyv
A Lajtha László zeneiskola fél évszázada
Petrák - krónika
Amire emlékszem
Húsz év könyv
Kiss Bálint református lelkipásztior élete és munkássága
Harruckern János György-mellszobor
Szentesi anekdoták
CSMHE évkönyve 2011-2012
A vekeri halastó madárvilága
Pirity Mátyás-emléktábla
Pirity Mátyás (1911-2003)
Sportuszoda alapkő-emléktábla
Dr. Rébeli Szabó József-emléktábla
Emlékfa - 2011
Kopjafa
1956-os emlékoszlop
Szóváltás a barázda végén
Büszkeségpont
Gyónás
Kruplicukor
Fegyveres életfa (1983)
Kopjafa (2016)
Emlékfa - 1980
Ivókút-2012
Emlékfa - 2015
MÁV motorgarázs emléktábla
Emlékfa - 2004
Egyenruhák - kiállítás képgaléria
Tavasz a természetben - képgaléria
Makett kiállítás
Műszakiak Napja - képgaléria
Arcképek Szentesről - képgaléria
XIII. Műszakiak Napja - képgaléria
Látogatás az Árpád Agrár Zrt. Szentlászlói telepén
Barangolás Szentes kincsei között - előadás képgaléria
Mátkaság, esküvő, lakodalom - néprajzi előadás képgaléria

"Rejtelmek, ha zengenek..." kiállításmegnyitó képgaléria
A szentesi városháza építéstörténete - könyvbemutató képgaléria
A szentesi városháza építéstörténet - könyv
Nagy Imre festő festményei
Hírversek 001
Tokácsli Lajos festőművész képei
Tokácsli Lajos centenáriumi emlékalbum
Síma Ferenc (1912-?)
Min nevettek őseink...
Szentháromság-szobor építése
Szentháromság szobor
Kálvária szoborcsoport
Könyvespolcra - Nézzétek az álmot játszom
Tóth József emléktábla
Rébeli-Szabó József (1932-2011)
Könyvespolcra - A Lakos-gyilkosság
A Szentesi Vasutas Sportegyesület alapítói
A szentesi vízilabdasport legendás szervezői
Lakos József-dombormű
Szentes irodalmi emlékei
XII. Piusz pápa mellszobor
Koszta József emléktábla
Azt írta az Újság - 008
Azt írta az újság - 007
Azt írta az újság - 006
Farkas Antal domborműves emléktábla

 

 

ÚJ ALKOTÁSOK


"PERCRŐL PERCRE..."

A Kossuth u. 8. sz. épületrész bontása

Büszkeségpont Emlékmű építése


TUDTA?

Könyvespolcra

KÖNYVESPOLCRA

 

 

számláló
Indulás: 2011-12-28
 

időjárás

 
PROGRAMAJÁNLÓ - EZ TÖRTÉNT MOSTANÁBAN...

PROGRAMAJÁNLÓ EZ TÖRTÉNT MOSTANÁBAN - ÚJ KÖZTÉRI ALKOTÁSOK - SZENTESI SÉTA - MEGKÖZELÍTÉS


...Ez az oldal Önnek szól, legyen akár idelátogató turista, aki nyaralását, kirándulását Szentes kincseinek felfedezésével is szeretné maradandóbbá tenni. Legyen akár kutatást végző szakember vagy diák, legyen akár tősgyökeres lokálpatrióta, vagy egyszerűen olyan lakos, aki nem tud csak úgy elmenni egy műemlék épület, egy szobor, egy emléktábla vagy egy szép természeti jelenség mellett...TOVÁBB >>>


PROGRAMAJÁNLÓ


JELES SZENTESI ÉVFORDULÓK – 2017

(Összeállította: Labádi Lajos ny. levéltár-igazgató)

ÁPRILIS

40 éve: 1977. április 1. Közigazgatásilag Szenteshez csatolták az 1946-ban önállósult Magyartés községet. Ezáltal visszakerültek Szenteshez a Bökény, Tehenes és Zalota nevű külterületi lakott helyek. – Megalakult a Csongrád Megyei Zöldség-Gyümölcs Kereskedelmi Szövetkezeti Vállalat Szentesi Kirendeltsége (ZÖLDÉRT).

130 éve: 1887. április 2. Megalakult a Szentesi Ipartestület Békéltető Bizottsága.

80 éve: 1937. április 3. Az alispán befejezte a Földmunkás Szövetség működésével kapcsola-tos vizsgálatot, és az erről szóló jelentésében arra kérte a belügyminisztert, hogy: „…az MFOSZ szentesi csoportját…a legerélyesebb rendszabályok alá vonni és ezen csoport felosz-latását elrendelni, egyben a tulajdonát képező Munkásotthon épületének később megállapítandó hazafias célra való igénybevételét kimondani méltóztassék”. Előterjesztését a következőkkel indokolta: „…A Munkásotthon helyiségeiben az SZDP szentesi szervezete részéről tiltott és törvényellenes gyűlésezések, állandó szervezkedések és különféle akciók folynak a kiadott tilalmak ellenére…” (A Földmunkás Szövetség fellebbezést nyújtott be az alispáni eljárás ellen, ezért egyenlőre nem került sor a földmunkás szakszervezet feloszlatására.)  

145 éve: 1872. április 4. A belügyminiszter utasításokkal látta el a főispánokat a közelgő or-szággyűlési választásokkal kapcsolatban. Elsődleges szempontként jelölte meg a Deák-párt és a kormány érdekeinek hatékony képviseletét.

270 éve: 1747. április 5. A vármegye az építendő új szentesi református templom helyéül az akkori városháza és az uradalmi istálló közötti szemét- és trágyarakodót jelölte ki, megszabva, hogy a templom 8 öl hosszú és 7 öl széles lehet (kb. 36x14 m), de külsejében nem hasonlíthat a katolikus templomokhoz. Az alapkövet április 5-én Gaál István lelkész helyezte el.

150 éve: 1867. április 7. Deák Ferenc levelet intézett Oroszi Miklós szentesi országgyűlési képviselőhöz, amelyben Oroszi lemondása esetén Pulszky Ferencnek javasolta felajánlani a szentesi mandátumot. (Ez a nyár folyamán megtörtént.)

125 éve: 1892. április 7-9. Balogh János és Sima Ferenc országgyűlési képviselők parlamenti szűzbeszédeikben feltárták a Csongrád megyében uralkodó zavaros állapotokat, kemény bírá-latot mondva Zsilinszky Mihály főispán és Stammer Sándor alispán jogsértéseken alapuló rendszeréről.

85 éve: 1932. április 7. Az SZDP felhívására tömegdemonstrációra került sor minden na-gyobb városban és községben. A szentesi munkásvezetők a központilag megfogalmazott me-morandum átadását összekötötték a munkanélküliek megmozdulásával. A délelőtt folyamán munkásküldöttség kereste fel a főispáni hivatalt az emlékirat átadása végett. Ezzel párhuza-mosan a Kossuth téren elhangzott a jelszó: Fel a megyeházára! A felszólításra mintegy 300–400 munkanélküli megindult a jelzett irányba, azzal a céllal, hogy demonstratív módon felso-rakozzanak a megyeháza előtt. Az előrenyomuló tömeget egy lovas rendőrökkel megerősített készültség állította meg és szorította vissza a Kossuth térre.   

155 éve: 1862. április 9. A Torontál vármegyei Ernőházán megszületett lovag Prunkl János (1862–1929), az 1912-ben létesült első állandó szentesi mozi, a Szentesi Tudományos Moz-gószínház tulajdonosa.

65 éve: 1952. április 9. Elhunyt Vajda Imre (1885–1952) földmunkás-kubikos, városi és me-gyei képviselő, a Nemzeti Bizottság elnöke, Szentes 1945–1948 közötti polgármestere. (1990-ig utca viselte nevét Szentesen.)

30 éve: 1987. április 9. A színházteremben sikeres koncertet adott Katona Klári népszerű táncdalénekes.

70 éve: 1947. április 10. A nemzetgyűlés elfogadta az 1947: XI. törvénycikket a szövetkeze-tekről.

80 éve: 1937. április 11. Megtartották a szentesi repülőtér ünnepélyes megnyitóját, amelyen kezdetét vette a cserkészek vitorlázórepülése. A cserkészrepülők oktatói voltak: Monori Jenő motoros pilóta, vitéz Bogyay Kamill csendőr százados és Ladányi Béla erdőmérnök. A repü-lést Schneider Emil szolnoki vitorlázórepülő főoktató vezette. Az ünnepi megnyitón jelen volt dr. Kozma György főispán, dr. Csergő Károly alispán, dr. Kanász Nagy Sándor polgármester és vitéz dr. Bonczos Miklós vármegyei főügyész, a Szentesi Cserkészrepülők Egyesületének elnöke.     

75 éve: 1942. április 11. Megkezdődött a 2. magyar hadsereg kiszállítása a keleti frontra. (200 ezer ember.)

30 éve: 1987. április 11. A hagyományokhoz híven Szentesen, a Klauzál Utcai Általános Iskolában rendezték meg az országos „C” osztályos társastánc bajnokságot.

145 éve: 1872. április 13. Szentesre érkeztek László Imre és Madarász József országgyűlési képviselők, a 48-as Párt országos vezetői. László Imre szentesi képviselő beszámolt 3 éves parlamenti működéséről.

155: 1862. április 14. Megszületett Szentesen dr. Tasnády Antal ügyvéd, Szentes 1891–1893 közötti polgármestere, későbbi tiszti főügyésze, a Szentesi Kossuth Kör elnöke.

80 éve: 1937. április 15. Ifj. Mikecz János városi képviselőt ismét kihágási bíróság elé állítot-ták, ezúttal a március 15-i nemzeti ünnep alkalmával „vörös szín tüntető használata által el-követett kihágás” címén. Bűnösnek mondták ki, és 45 napi elzárásra ítélték. Még ugyanezen a napon egy másik kihágási ügyet is tárgyalt a bíróság, melynek vádlottja szintén Mikecz János volt. Most a Munkásotthon építéséhez szervezett engedély nélküli adománygyűjtésért kíván-ták elmarasztalni. Mikecz védekezésében elmondta, hogy az adománykérő levél nyomán Ka-nász Nagy Sándor polgármester, Négyesi Imre ny. polgármester, Lakos István főjegyző, Bugyi Antal kormányfőtanácsos és a közélet más vezetői is adakoztak, tehát nem gondolhatta, hogy a gyűjtés jogellenes. Érvei nem hatottak; újabb 10 napi elzárásra ítélték.

145: 1872. április 16. A Magyar Királyi Curia ítéletével lezárult a több évtizede tartó örökváltsági per Szentes városa és a Károlyi grófok között. (A lekötött zálogföldek visszakerültek a város tulajdonába.)

115 éve: 1902. április 16. 69 éves korában elhunyt Abaffy Zsigmond (1833–1902), megyei képviselő, Szentes 1871–1898 közötti mérnöke. Jelentős érdemeket szerzett az 1876. évi és 1879. évi árvizek elleni küzdelemben. Az ő működése idején vette kezdetét a város téglajárdá-inak és keramitútjainak kiépítése.

100 éve: 1917. április 16. Börvelyen megszületett dr. Pardy István városi tisztviselő, keramikus, 1962–1972 között a Horváth Mihály Gimnázium, majd a Berekháti Általános Iskola tanára. A szentesi feketekerámia, a népi fazekas technikán alapuló új típusú kerámiatárgyak készítésének mestere.

80 éve: 1937. április 16. Viharos légkörben zajlott le a városi közgyűlés. A polgármester indítványt terjesztett elő arról, hogy Magyarország „hatalmas pártfogójáról” – Benito Mussoliniről – oly módon emlékezzen meg a város, hogy utcát nevez el róla. A szociáldemokrata képviselők hevesen tiltakoztak ez ellen, de a többség megszavazta a polgármesteri előterjesztést. (1945-ig a mai Somogyi Béla utca Szilfa utcáig terjedő szakasza viselte Mussolini nevét.) – Vihart kavart Kádár Sándor szociáldemokrata képviselő interpellációja is, amely az ínségmunkákon fizetett rendkívül alacsony napszámbérekkel foglalkozott. Az állandó közbekiabálások közepette beszélő Kádár, türelmét vesztve kijelentette: „Ha meg akarják akadályozni a bolsevizmust, akkor a nyomort kell enyhíteni!” Mivel a többszöri szómegvonásra sem hallgatott el, széksértés címén 5 pengő bírság lefizetésére szólították fel. Ennek nem tudott eleget tenni, ezért el kellett hagynia a közgyűlési termet. – Újabb polgármesteri indítványra a képviselőtestület határozatilag kimondta, hogy sajtó útján elkövetett rágalmazás miatt bűnvádi feljelentést tesz Féja Géza író ellen, aki Viharsarok című könyvében valótlanságokat írt Szentesről. (A könyvet az ügyészség már korábban elkobozta.)

85 éve: 1932. április 17. Beiktatták a szentesi izraelita hitközség lelkészi állásába dr. Würdiger Józsefet, az újonnan megválasztott főrabbit.

275 éve: 1742. április 18. Bécsben elhunyt báró Harruckern János György (1664–1742) élelmezési hadbiztos, udvari kamarai tanácsos, 1720-tól Szentes földesura, a település felvirá-goztatója. Hamvait – végrendelete értelmében – minden pompa nélkül a bécsi Szent István dóm kriptájában helyezték örök nyugalomba. 1906-ban utcát neveztek el róla Szentesen. (1942-ig a mai Ady Endre u. viselte nevét.) 1994-ben Máthé István szobrászművész elkészítette mellszobrát, amelyet a városháza közgyűlési termében helyeztek el. Szentes új földesura báró Harruckern Ferenc lett, aki mindenben igyekezett követni apja városfejlesztő politikáját. Ő kezdte el betelepíteni az első katolikus iparos családokat, ezzel is gyarapítva a népességet.

125 éve: 1892. április 18. Az Úri Kaszinó közgyűlése elfogadta az építendő új székház terve-it, amelyet Makay Endre – a megyeháza tervezője – készített.

180 éve: 1837. április 19. A kitűzött határidőig a szentesiek nem tudták teljesíteni az örök-váltsági szerződésben vállalt fizetési kötelezettségeket, ezért pótszerződést kötöttek a Károlyi grófokkal. Ez az örökváltsági szerződés legtöbb pontját érintetlenül hagyta, de a törlesztés módjában gyökeres változást hozott. A váltságösszeget 20 év alatt kellett letörleszteni 5%-os kamattal. A tartozás zálogául Szentes 20 000 hold földet lekötött a grófok számára. A pót-szerződéssel együtt a szentesiek elfogadták annak függelékeit: a haszonbéres szerződést, a zálogos levelet és a város igazgatásának ideiglenes rendjét, az ún. koordinációt. (A lényegében rendezett tanácsú önkormányzati és hivatali szervezetet tükröző szabályrendelet kidolgozója Klauzál Gábor volt. Az átmenetinek szánt igazgatási szabályzat bevezette a „pártlógó” intézményét, aki senkinek sem tartozott felelősséggel, ellenőrizte a közigazgatás minden rész-letét. A választási rendszert il¬letően: 3 évenkénti tisztújítást írt elő; a lakosság 4 tizedre osztva 30-30 esküdt polgárt választhat, összesen 120-at. A 60 tagú külső tanácsban 20 nemesnek és 40 nemtelennek kell helyet foglalnia. A belső tanács a bíróból, a főkamarásból, a szószólóból és 9 tanácstagból áll. A városi tiszteket a külső tanács választja. Ezek: árva¬gyám, ügyész, fő-jegyző, gazdasági jegyző, aljegyző, főpénztáros, ellenőr, rendőrkapi¬tány, alkapitány, adósze-dő, számvevő. A belső tanács két osztályra bomlik: bírósági tanács és gaz¬dasági tanács.)

110 éve: 1907. április 19. Eredményt hirdettek az új városháza építésére kiírt tervpályázat ügyében, amelyre 38 pályázótól 47 pályamű érkezett. A bíráló bizottság döntése alapján az első díjat jelentő 2000 koronát Bohn Alajos építész terve nyerte el.  

30 éve: 1987. április 20. 91 éves korában elhunyt dr. Filep Aladár (1896–1987) szülész-nőgyógyász főorvos, kórházigazgató, egyetemi magántanár.

90 éve: 1927. április 24. Megalakult a Magyar Galambtenyésztők Országos Egyesülete szen-tesi fiókja.

150 éve: 1867. április 25. Megtartotta alakuló ülését Szegváron Csongrád Vármegye Bizott-mánya, mely alkalommal Kárász Benjámin alkotmányosan kinevezett főispán letette a hivatali esküt.

90 éve: 1927. április 25. A városi képviselő-testület gróf Bethlen István miniszterelnököt, gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi minisztert és dr. Bud János kereskedelemügyi minisztert Szentes város díszpolgáraivá választotta.

125 éve: 1892. április 26. Stammer Sándor alispán egészségügyi okokra hivatkozva benyúj-totta lemondását. 43 éven keresztül állt Csongrád vármegye szolgálatában, ebből 21 évig alis-pánként.

150 éve: 1867. április 27. Megtartották a kiegyezés utáni első megyei tisztújítást. Az első alispáni széket a 48-as múltú, feltétlen Deák-párti Török Bálint nyerte el, a másod alispán Kovács Ferenc lett. Ez alkalommal a szentesi járás főszolgabírójává Mikecz Ferenc szentesi ügyvédet választották meg, esküdtek Keresztes Nagy Sándor és Schlachta Imre, csendbiztos Beke Kálmán.

150 éve: 1867. április 28. A Csongrád megyei közgyűlés bizalmi feliratot küldött a kormány-hoz és Deák Ferenchez.

100 éve: 1917. április 28. IV. Károly felszólította a magyar kormányt, hogy terjesszen elő javaslatokat népjóléti intézkedésekről és a választójog kiterjesztéséről.

130 éve: 1887. április 29. Megszületett Szentesen dr. Péter Ernő (1887–1949) ügyvéd, városi és megyei képviselő, a helyi szellemi és politikai közélet egyik meghatározó egyénisége. (Máig tisztázatlan körülmények között hunyt el.)

85 éve: 1932. április 29. 77 éves korában elhunyt dr. Reis Samu (1855–1932) orvos, városi és megyei képviselő, a szentesi izraelita egyház volt elnöke, aki 52 éven át szolgált Szentesen.

180 éve: 1837. április 30. Szabad Szentes birtokos lakói közfelkiáltással főbíróvá választották Boros Sámuelt, az örökváltsági szerződés megalkotóját, aki Kiss Bálint református esperes kezébe letette a hivatali esküt. Az új főbíró vezetésével a város közgyűlése – a koordináció értelmében – pártfogóvá választotta Klauzál Gábort, Csongrád vármegye táblabíráját, volt országgyűlési követét, a liberális eszmék megyei élharcosát. A szabadság első napjának emlé-kezetessé tétele érdekében ingyen gabonát, lisztet, sört, ecetet és gyógyszert osztottak szét a város szegényebb lakosai között.

220 éve: 1797. április–május – Csongrád vármegyében is megkezdődött a nemesi fölkelés szervezése. A törzstiszteket a király nevezte ki, az alsóbb rangú tisztekről a vármegyének kel-lett gondoskodnia. Csongrád megye a tiszántúli kerületbe volt beosztva, amelynek vezérlő tábornokául báró Splényi Gábort nevezte ki az uralkodó. A megyei fölkelő sereg vezetésére megválasztották századosnak Bőjtös Imre szentesi postamestert, aki korábban katonatiszt volt; főhadnagynak Kamocsay Sándor megyei csendbiztost; alhadnagynak Miller Istvánt. Splényi tábornok rendeletére a Csongrád vármegyei nemesség Arad és Krassó vármegyék nemességével egyesült Edelspacher Zsigmond aradi alispán-ezredes vezérlete alatt.

135 éve: 1882. április folyamán – Felfegyverezték a városi rendőröket. A vármegyei pandú-rok fegyverzetét vette meg a város olcsó áron.

65 éve: 1952. áprilisában – Lengyel Károly irányításával megalakult az Ivóvíz-, Fürdő- és Csatornamű Vállalat, amely néhány hónappal később felvette a Csongrád Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat nevet.

 

 

 


Nézz élõ live filmet gportalon! 0-24-ben! Klikk ide! Filmek élõ live!!!!!    *****    SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG - TUDJ MEG TÖBBET SELENA GOMEZ MAGÁNÉLETÉRÕL, SZERELMÉRÕL, CSALÁDJÁRÓL, KARRIERÉRÕL!    *****    HA TE IS IMÁDOD A ZÖLD ÍJÁSZ VILÁGSIKERÛ SOROZAT ELBÛVÖLÕ SZERELMESPÁRJÁT AKKOR ITT A HELYED! MAGYAR OLICITY SITE    *****    The Vampire Diaries & The Originals szerepjáték - ha kedveled a sorozatokat és írni is szeretsz, ne habozz!    *****    Rendhagyó kedvezményt ajánlok Nektek, Te monhatod meg, hogy mi legyen az ára. Pl.: Születési, párkapcsoklati, horoszkóp.    *****    KÖNYVismertetõk, kötelezõ olvasmányok    *****    BOOKFANCLUB -> A könyvek birodalma elvezet a képzelet csendes világába!<<-BOOKFANCLUB    *****    Ingyenes, korlátlan képfeltöltés!!! www.kepfeltolto.eu    *****    Autista - Állatbarát - Homoszexuális - Intelligens - Kívülálló - Mûvészlélek - Segítõkész - Toleráns    *****    Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Design!    *****    HAT ÉVE ONLINE! - LÁTOGASS EL MAGYARORSZÁG EGYETLEN MÛKÖDÕ SELENA GOMEZZEL FOGLALKOZÓ OLDALÁRA! - HAT ÉVE ONLINE!    *****    A SZULTÁNA: HÍREK - KÉPEK - SOROZATISMERTETÕK - TÖRTÉNELMI INFÓK - ÉRDEKESSÉGEK MINDEN MENNYISÉGBEN A SOROZATRÓL    *****    Bûbájos boszorkák - Charmed - Extrák - Érdekességek - Cikkek - Interjúk - Bûbájos boszorkák - Charmed - Charmed -Játékok    *****    Itt a nyár! Kivirágzott a mályva és a pipitér! Hogy mit szólt ehhez a két virágmanó? Gyere, és olvasd el a Mesetárban!    *****    STITCHERS - Magyarország egyetlen oldala a természetfeletti krimi-drámasorozatról! A Stitchers sorozatot megéri nézni!    *****    Nézz Élõ live filmet gportalon. Klikk klikk klikk.    *****    Gréti. 23. Egyetemista. Chevelle. Rap. Jégkorong. Ottawa Senators. Jean-GabrielPageau. Írás. Olvasás. Blog. (:    *****    Élõ live mozifilmek. Ha szereted a filmeket, sorozatokat, meséket akkor itt a helyed!    *****    Furry Fandom | Antropomorf Állatok | Furry Fandom | Antropomorf Állatok | Furry Fandom | Antropomorf Állatok    *****    ARIANA GRANDE TODAY - MAGYARORSZÁG EGYETLEN ARIANA GRANDÉVAL FOGLALKOZÓ HONLAPJA - TUDJ MEG RÓLA MINDENT